Demontáž mechatroniky – Powershift

  1. zdemontovat plastovy kryt mechatroniky (5x Torx 30 + 5x skrutka M8)

2. odpojiť konektor snímača otáčok dvojspojky (A) + poistnú skrutku (B) snímača polohy

3. vybrať 2x skrutky (Torx 25) držiaka konektora elektriky mechatroniky (C)

4. vybrať 11x skrutky (Torx 30) mechatroniky – 7x vľavo + 4x v pravo

5. šroubovákom zapáčiť v mieste (E) – vid obrázok – a odlepiť teleso mechatroniky od prevodovky a následne vybrať von mechatroniku

Pozor !!!!!!!

Skontrolovať odpojenie konektora snímača otáčok dvojspojky – viď krok 2 – ak na toto zabudnete, môžete poškodiť – odlomiť snímač polohy zaradenej rýchlosti – vid obrázok.