Nastavenie mechatroniky keď je prevodovka už namontovaná v aute

  1. Zdemontovat plastovy kryt mechatroniky (5x Torx 30 + 5x skrutka M8)

2. odpojiť konektor snímača otáčok dvojspojky

3. odskrutkovať skrutky 2x Torx 25 konektora mechatroniky (C) a 1x dlh skrutku M10 otočného sníímača polohy rychlosti (B)

4. asi 1 cm vysunúť prstom plastový kryt mechatroniky (A) smerom ku Vám, aby ste sa prstom dostali k otočnému kolesu s dierkou

5. Natočiť dierku v otočnom kolese do dierky v plaste (posvietiť si do dierky v plaste baterkou kym sa dierky neprekryju) – viď obrázok a zaistiť kolíkom 4mm (vrták)

 6. Zaradit v prevodovke stupen D buď radiacou pákou, alebo pri odpojenom tiahle od páky priamo na prevodovke voličom ( postupnosť polohy páky od plastoveho krytu pri radeni je P, R, N, D, S – čiže dať páku radenia do krajnnej polohy od Vas do polohy S a vráti o jednu polohu späť do D) – viď obrázok

7. Zaistiť konektor skrutkami 2x Torx 25 (A) + 1x dlhá skrutka M10 (B)

8. Vytiahnuť vrták a zapojiť konektor snímača otáčok dvojspojky

9. Namontovať plastový kryt mechatroniky